Забравена парола


За да Ви изпратим паролата е необходимо
да въведете следната информация:

Потребителско име:
Валидна ел.поща*:


* -  Електронната поща трябва да е същата, която сте указали при регистрация на Вашето потребителско име. Ако не сте въвели такава, тя не е валидна или не я помните, няма как да ви изпратим паролата !!!
      В този случай или ако не помните потребителското си име се обърнете към администраторите на системата на телефон: (02) 855 30 28, (02) 855 31 29
или на e-mail info@speditor.net
"СПЕДИТОР НЕТ" ООД - aдрес: СОФИЯ 1618 П.К. 90   тел.: (02) 855 30 28, (02) 855 31 29   e-mail: info@speditor.net(C) Copyright 2003-2021 Speditor.Net