Ефективно разглеждане и разрешаване на транспортни спорове